Μην πουλάτε

Όσον αφορά τις λύσεις CCPA και Teleos Ag.

Ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) είναι ένας κανονισμός της Καλιφόρνια που προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που είναι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνια, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς ο όρος αυτός ορίζεται στο CCPA.

Δεν χρειάζεται να εξαιρεθείτε από την πώληση των δεδομένων σας, επειδή η Teleos Ag Solutions δεν πωλήστε δεδομένα επισκεπτών ή πελατών. Ωστόσο, εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.